Tantestület

 
OKTATÓINK a 2022/2023-as tanévben
név
 
fogadóóra elérhetőség tanított
tantárgyak
tanított
osztályok
egyéb
 információk

Agócs Zoltánné 

2017

csüt.
3.óra
9.50 -től
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet nagytanári, agocs.zoltanne
(kukac)dobosvszi.hu
matematika,
a matematika -
 fizika - informatika munkaközösség
 vezetője
12.A
,12.B,
 
 
 
Anka Katalin

2021
szerda
3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet nagytanári,
 ankak(kukac)
 dobosvszi.hu
magyar nyelv és irodalom, magyar-kommunikáció
a magyar munkaközösség tagja
11.B, 10.C,
11.C, 9.C
3/11Sz, 1/9C
3/11P, 2/10C2,

 
 
Árkosi Hajnalka
Rita

2022
csüt.
 4. óra
+36-1/320-9805 / 143,
1. emelet, 136. iroda,
 arkosihajnalkarita
(kukac)dobosvszi.hu
földrajz, matematika
a matematika - fizika - informatika munkaközösség tagja
OFŐ: 9.A
9.C,9.D,
10.E
KK12/1
 
Balogh Veronika
Boglárka

2022
"A" hét: péntek
 5. óra
 "B" hét: csütörtök 4.óra
+36-1/320-9805 / 144,
földszint,
testnevelés tanári, baloghv(kukac)
dobosvszi.hu
testnevelés,
természetismeret
testnevelés és sport
a testnevelés munkaközösség tagja
10.C,
1/9C1,
1/9Sz
 
Bánhegyi Anna Krisztina

2012
pályázati koordinátor
kedd
9.50-11.00
+36-1/320-9805 / 109,
2. emelet,
 koordinátori szoba banhegyia(kukac)dobosvszi.hu
pénzügy,
marketing. turizmus,

a gazdasági munkaközösség
tagja
OFŐ: 10.D, 
2/10P, 10.E
 1/9C2, 2/10Sz1
5/13V,
 
Bárány Edit

2016
kedd
5. vagy
 6. óra 

"
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet nagytanári,
baranye(kukac)
dobosvszi.hu
általános élelmiszerism., biológia-egészségtan, élelmiszerek csop., élelmiszerbiztonság
a természetismeret      munkaközösség tagja
OFŐ: 10.E
9.E, 9.A,  9.C
10.E, 1/9C2,   1/9.P,  
1/9C2,  
a természetismeret      munkaközösség tagja
Bárány István

2009
 hétfő
3. óra,
+36-1/320-9805 / 143,
1. emelet, 136. iroda,
 baranyi(kukac)
dobosvszi.hu
matematika
a matematika - fizika - informatika munkaközösség tagja
  1/9.C1, 1/9.C2, 1/9.P, 1/9Sz, 2/10C2, 2/10C1, 2/10Sz1, 2/10Sz2,  3/11.P, 3/11Sz
 
a matematika - fizika - informatika munkaközösség tagja
Dr. Bartkó János

2018
csüt.
3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 142,
1. emelet,
135. iroda (tört. tanári), 
bartko.janos(kukac)
dobosvszi.hu
történelem,
a történelem munkaközösség tagja
9.D, 11.C,
10.F , 1/9Sz,
2/10C1, 1/9P 1/9C1
, KK12/1.
 
 
Berkesi Beáta

2012
kedd
5. óra
 11.40 től
+36-1/320-9805 /126,
2. emelet, 225. iroda, berkesib(kukac)
dobosvszi.hu
pincér gyakorlat, felszolgálás alapjai, értékesítés elmélet
a szakmai munkaközösség tagja
10.D, 10.E,
 11.D, 1/9P,
 1/9C1, 9.A
OFŐ: 3/11P,
5/13V, 10.B
 
Bocskay Mária

2007
szerda
4. óra
10.45-től
+36-1/320-9805 / 126,
2. emelet, 225. iroda, bocskaym(kukac)
dobosvszi.hu
pincér gyakorlat, felszolgálás alapjai, értékesítés elmélet
a szakmai munkaközösség tagja
 OFŐ:5/13V,
 10.B., 1/9C1,
1/9Sz, 10.C,
 11.A, 9.E
a szakmai munkaközösség tagja
Bükkfalviné
 Halmos Csilla


2017
kedd
6.óra
12.40-től

 
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, bukkfalvine.h.csilla(kukac)
dobosvszi.hu
Digitális kultúra,
Informatika
matematika -
 fizika - informatika munkaközösség
 tagja
KK12/1.
KK13/3., KK13/2 KK12/3, 9.E, KK12/2., 12.B
3/11C1, 3/11C2
5/13V, 9.B, 9.C
9.A, 9.D
a matematika -
 fizika - informatika munkaközösség
 tagja
Czanikné Szalontai Henrietta

2013
kedd
2. óra,
8.55- től
+36-1/320-9805 / 130,
2. emelet, 210. iroda,
czanikneszh
(kukac)dobosvszi.hu
cukrász gyakorlat, cukrászati ism., termelés elmélete,
szakmai munkaközösség tagja
OFŐ: 3/11C,
1/9C1, 10.E,
1/9Sz, 1/9C2,
11.C, 9..B
1/9P,  10.F

 
a szakmai munkaközösség tagja
Cser Mónika

  
2019
szerda
 5. óra 11.40
cser.monika(kukac)
dobosvszi.hu
+361-3209803/127
1.em
Nagytanári szoba
Gazd. admin.,
Vendéglátó gazd., Munkav. Jog,  IKT
OFŐ: 11.D,
11.B, 12.A,
3/11C, 5/13V
2/10C1, 2/11Sz
11.A, 


 
 
Csernovszkiné Antal Margit Zsuzsanna 

2021
hétfő
5. óra
11.40-től
antalmargit(kukac)
dobosvszi.hu
Matematika
a matematika - fizika - informatika munkaközösség tagja
11.A, 11.C, KK13/2, KK12/1,
12.B,
 
Dankó Eszter
2022
kedd
 2. óra 8.55
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet nagytanári,

dankoeszter(kukac)
dobosvszi.hu
történelem-
testnevelés, testnevelés és sport
a testnevelés munkaközösség tagja
OFŐ: 9.E
10.B, 11.A
2/10P,
 KK13/3,

 
 
Farkas Kamila

2018
kedd
2. óra
8.55
+36-1/320-9805 / 126,
2. emelet, 233. iroda,
 farkask(kukac)
dobosvszi.hu
angol nyelv, szakmai angol nyelv,
angol nyelvi munkaközösség tagja
9.A, 10.F
 Ofő: 11.A  
1KK12/2
10.A,
 
Ficzeréné Lakatos Krisztina

1994
péntek
3. óra,
9.50
+36-1/320-9805 / 142
1.em 135. történelem tanári
ficzerenelk(kukac)
dobosvszi.hu
német nyelv , szakmai német,
történelem, történelem munkaközösség tagja

9.A, 9.E
 10.D, 11.C,
 10.B, 10.A, 3/11Sz, 1/9C1
10.E,

 

 
Fischerné Jilek Zsuzsanna

2017
kedd
5. óra
 11.40
+36-1/320-9805 / 126,
2. emelet, 233. iroda, fischerne.j.zsuzsa
(kukac)dobosvszi.hu
Angol nyelv,  Német nyelv, vendéglátó üzleti angol ill. német nyelv OFŐ: KK13/3
9.B, 10.D
 9.C, 10.B
10.F,10.C.

 

az angol nyelvi munkaközösség vezetője
Fogarassy Judit

2022
kedd
4. óra
10.45
+36-1/320-9805/126,
 2. em. 233. iroda fogarassyjudit
(kukac)
dobosvszi.hu
Angol nyelv,  vendéglátó üzleti angol nyelv,
nyelvi munkaközösség tagja
9.C, 9.D,
 10.B,
 12.B,
 
Géber Zsolt

2012
hétfő
3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 144,
földszint, testnevelés tanári, geberzs(kukac)dobosvszi.hu
testnevelés, testnevelés és sport
a testnevelés munkaközösség tagja
2/10C1,
2/10C2
 11.D,
2/10Sz1

2/10Sz2 
 9.B, 12.B

 3/11.Sz
Kk12/2
a testnevelés munkaközösség tagja
Hlavacska Tamás Kristóf

2013
csütörtök
4. óra,
10.45
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, hlavacskat(kukac)
dobosvszi.hu
magyar nyelv és irodalom, magyar-kommunikáció
a magyar munkaközösség tagja
OFŐ: 10.F,
11.D, 12.A
 2/10Sz1
12.B

 
a magyar munkaközösség tagja
Hollós
Gusztáv Zoltán

2012
"A" szerda
3. óra,
9.50
"B" szerda
 5. óra
11.40

 
+36-1/320-9805 / 148,
2. emelet, 204. iroda,
 hollosg(kukac)
dobosvszi.hu
ételkészítés gyakorlat, ételkészítés elmélet, termelés elmélete, termelés gyak.  OFŐ: 1/9Sz, 
9/A, 9/E
1/9C1, 1/9P
10/C,10/D
10/E,5/13V
a szakmai munkaközösség tagja
Jóni Sándor

2021
hétfő
 2. óra
 8.55
+36-1/320-9805 / 143,
1. emelet, 136. iroda,

 jonis(kukac)
dobosvszi.hu
 matematika,
 matematika 
 fizika - informatika

munkaközösség tagja
9.E, 1/9Sz
1/9P., 3/11.C, 1/9C2

 
 
Jancsóné Németh Ibolya

2017
péntek
 3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, jancsoneni(kukac)
dobosvszi..hu
élelm. ism.,
élelm. biztonság, ált. élelm. ism,
gazdasági munkaközösség tagja,
osztályfőnöki munkaközösség vezetője,

 
OFŐ: 10.B
 KK12/2,

KK12/1, 
9.B, 11.B,
 12.B, 12.A,
9.D, 

 

 
Kecskés Renáta
2021
kedd
 4. óra
10.45
+36-1/320-9805 / 148,
2. emelet, 210. iroda,
kecskesrenata
(kukac)
dobosvszi.hu

 
Cukrászati term., 
szakmai munkaközösség tagja
9.E, 10.A,
1/9C1, 10.B, 10.D, 10.F
1/9Sz, 1/9P,

 
 
Kiss László Ferenc

2011
hétfő
4. óra
10.45
+36-1/320-9805 / 148,
2. emelet, 210. iroda,
kissl(kukac)dobosvszi.hu
ételkészítés elm., ételkészítés gyakorlat,
szakmai munkaközösség vezetője
OFŐ:3/11Sz
12.A,10.A,
5/13V, 10.C
10.D,  10.B,
12.A, 10.F
1/9C1, 1/9C2 
 
Kiszály
Erzsébet Anna

2018
péntek
3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 301
2. emelet, 203-as iroda
kiszalye(kukac)
dobosvszi.hu
 irodalom,
magyar nyelv,
magyar munkaközösség tagja,
Gyermekvédelmi koordinátor
OFŐ: 10.A
KK12/2
 
Kovács Györgyi

2001
szerda
 2. óra
8.55
+36-1/320-9805 / 120,
fsz. , 225. iroda,
kovacsgy(kukac)dobosvszi.hu
IKT, vendéglátó gazdálkodás, vendéglátó gazd. gyakorlata, 
gazdasági munkaközösség tagja
12.A, 11.B
1/9P., , 3/11P
2/10.Sz2,
OFŐ:  11.C
2/10P, 1/9Sz2
9.A, 9.E,
9.B, 10.A,
10.B, 2/10C2
12.B,
 

 
 
Könczölné Marosi Andrea

2015
"B" Kedd
 6. óra

12.40
 
+36-1/320-9805/126,
 2. em. 233. iroda konczolnema(kukac)
dobosvszi.hu
angol nyelv, szakmai angol nyelv,
angol munkaközösség tagja
OFŐ: 2/10.P
9.C,, 3/11.P
5/13.V,
1/9.C2, 1/9C1
1/9.Sz,,1/9 P

 
 
Kozma Krisztina

2013
hétfő
2. óra
8:55

 
+36-1/320-9805 / 148,
2. emelet, 210. iroda,
kozmak(kukac)dobosvszi.hu
ételkészítés gyakorlat, ételkészítési alapok, termelés elmélete,
szakmai munkaközösség tagja
10.F, 9.D,
 12.B
 OFŐ: 3/11 Sz
1/9C2, 1/9.P
 
Körmendi Zoltán

1999
kedd
5. óra
11.40
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, kormendiz(kukac)
dobosvszi..hu
cukrászati ismeretek, cukrászat gyakorlat, vendéglátó gazdálkodás, termelés elmélete, szakrajz, vend. higiénia 9.C, 9.A,
1/9C1, 1/9C2
 OFŐ: 9.D
1/9Sz, 2/10C1
2/10.C2
,
10.F, 10.A

 
 
Kőszegi Andrea Anna

2007


 
csüt.
3. óra,
9.50


 
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, koszegia(kukac)
dobosvszi.hu

 
földrajz, turisztika, természetismeret,
természetismeret munkaközösség vezetője


 
 10.F,
 11.A, 10.E,  11.D, 9A
12.A, 11.C
1/9C2, 1/9P
 OFŐ: 2/10C2


  
Lénárt
 Éva
Rita

2022
hétfő
3. óra
9.50
+36-1/320-9805/141,
 2. em. 234. iroda lenartevarita
(kukac)
dobosvszi.hu
angol nyelv, szakmai angol nyelv,
angol munkaközösség tagja
9.D, 11.B,
1/9Sz, 1/9P
2/10Sz1
2/10Sz2
KK12/2
2/10C2

 
 
Megyeriné Tátraházi Petra

2022
szerda
1. óra
8.00
+36-1/320-9805 / 141,
2. emelet, 234. iroda, megyerinetatrahazipetra
(kukac)dobosvszi.hu
angol nyelv, szakmai angol ,
 nyelvi munkaközösség tagja
OFŐ:9.B
9.E, 12.B KK13/2
 
Mészáros Péter

2022
hétfő
 7. óra
14.20
+36-1/320-9805 / 142
1.em 135. történelem tanári
meszarosp(kukac)
dobosvszi.hu
történelem, történelem munkaközösség tagja 9.A, 9.B
KK12/2,
KK13/2
1/9C2

 
 
Mészáros Szófia

2016
szerda
2. óra
8.55
+36-1/320-9805 / 141,
2. emelet, 234. iroda, meszarossz(kukac)
dobosvszi.hu
angol nyelv, szakmai angol ,
 nyelvi munkaközösség tagja
OFŐ: 12.A,
 10.A,10.E,
10.F, 9.A
10.B

 
 
Molnár György

2008
     hétfő    2. óra     8.55 
 
+36-1/320-9805 / 148,
2. emelet, 210. iroda, molnargy(kukac)
dobosvszi.hu
ételkészítési ismeretek, ételkészítés gyakorlat, termelés elmélete, élelmiszerismeret,
szakmai munkaközösség vezetője
OFŐ: 2/10.Sz1,
10.B,10.F,
11.B, 10.E
 1/9.C2
3/11Sz
 
Molnár Tamás

2018
"A" hétfő 
 7. óra
13.35
+36-1/320-9805 / 126,
2. emelet, 225. iroda, molnar.tamas(kukac)
dobosvszi.hu
higiéné, felszolg. alapjai, pincér gyakorlat,  értékesítés gyakorlata,  OFŐ: 1/9P
12.B, 2/10P
9.B, 9.D,
12.A, 10.E,
1/9C2,
a szakmai munkaközösség tagja
Nagy Ádám

 
2020
péntek
 3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 144,
földszint,
testnevelés tanári, nagya(kukac)
dobosvszi.hu
testnevelés,
testnevelés munkaközösség tagja
OFŐ: KK12/1
10.D, 10..F,
11.B,
 KK13/2
 3/11C
 3/11P
 
Naszódi Katalin

1985
péntek
3. óra
9.50

 
+36-1/320-9805 / 126,
1. emelet, 225. iroda, naszodik(kukac)
dobosvszi.hu
pincér ismeret, pincér gyakorlat, vendéglátó gazdálkodás, értékesítés gyakorlata, szakmai számítások  10.B, 10.C,
 1/9.P, 10.D,
10.E, 10.F,
1/9Sz, 1/9C1, 1/9.C2,  9.D
10.A

 
 
Pil Orsolya

2014
kedd
5. óra
11.40
+36-1/320-9805/127
1. emelet, nagytanári,
pilo(kukac)dobosvszi.hu
marketing, IKT
turisztika vendéglátó gazdálkodás,
szakmai munkaközösség tagja
OFŐ:  9.C
9.E, 10.B,
12..A,
1/9Sz
 
Pintér
 Csaba


2021
"B" hét csütörtök 5. és 6. óra
11.40
+36-1/320-9805 / 144,
földszint,
testnevelés tanári,
 pintercs
(kukac)
dobosvszi.hu
testnevelés,
testnevelés munkaközösség tagja
1/9P, 10.E, 1/9C2,
12.A,
10.B,
10.A,

 
 
Pocsai
 Andrea
2021
csütörtök 5. óra 11.40 +36-1/320-9805/127
1. emelet, nagytanári,
pocsaiandrea(kukac)
dobosvszi.hu
magyar nyelv és
 irodalom,
kommunikáció,
a magyar munkaközösség tagja
1/9.P,
9.B, 9.A, KK13/3,
OFŐ: KK13/2
 
Szabóné
 Romsics Edit
2020
hétfő 5. óra
11.40
romsicse
(kukac)
dobosvszi.hu
+36-1/320-9805 / 126,
1. emelet, 225. iroda,
értékesítés alapjai,
a szakmai munkaközösség tagja
OFŐ:  12.B
10.C, 10.D
10.F, 1/9Sz,
5/13V,
3/11P
1/9C2
 
Szalay Mónika

2020
csüt.
4. óra 10.45
+36-1/320-9805 / 142
1. emelet, 135.  
szalaim(kukac)
dobosvszi.hu
történelem, társad. ism.,
történelem munkaközösség tagja
 10.A, 10.D, 9.C,
10.C, 10.F
 
Szalmási Éva

2013
csütörtök
3. óra
9.50
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, szalmasie(kukac)
dobosvszi.hu
angol nyelv, szakmai angol nyelv,
angol nyelvi munkaközösség tagja
OFŐ: 2/10C1, 
11.B, 11.C,
11.D, 10.D
2/10.C2,
3/11Sz
12.B,
2/10Sz2
 
Szájer Domink

2022
hétfő és csüt. 3.óra
9.50-től
+36-1/320-9805 / 126,
2. emelet,233. iroda, szajerdominik(kukac)
dobosvszi.hu
matematika, angol
a matematika - fizika - informatika munkaközösség tagja
KK12/2,
 9/B, 10/B
 
Szőcs Eszter

2022
hétfő
 5. óra
11.40
+36-1/320-9805 / 144,
földszint,
testnevelés tanári,

szocseszter(kukac)
dobosvszi.hu
testnevelés, testnevelés és sport
a testnevelés munkaközösség tagja
9.A, 9.C,
9.D, 11.C
1/9C1,
KK13/3
 
Tál Teréz

2009
szerda
4. óra,
10.45
+36-1/320-9805 / 143,
1. emelet, 136. iroda, talt(kukac)
dobosvszi.hu
matematika,
matek - fizika - informatika munkaközösség tagja
10.C,
 Kk13/3
12.A
Kk13/2
 
Tóbiás Eszter

2012
szerda
 7. óra 13.35
+36-1/320-9805 / 141,
2. emelet, 234. tanári, tobiaseszter(kukac)
dobosvszi..hu
angol nyelv, szakmai angol nyelv,
angol nyelvi munkaközösség tagja
OFŐ:10.C,
 KK13/3
3/11.C,
KK12/1


 
 
Tóthpálné Drubics Klára

 2020
szerda
 5. óra
 11.40
+36-1/320-9805 / 142
1. emelet, 135.  
drubics.klara(kukac)
dobosvszi.hu
történelem, etika,
társadalmi és államp. ism.
a történelem munkaközösség tagja
OFŐ:11.B
12.A 12.C,
 12.B, 11.A
10.D, 10.E
11.D, 1/9P
1/9C2, 1/9C1
 
Tömpe Ilona

2009
hétfő
 3. óra,
9.50
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, tompei(kukac)
dobosvszi.hu
magyar nyelv és
 irodalom
a magyar munkaközösség tagja
 9.B, 9.E
 12.C, 10.E
3/11C
Kk12/1.
2/10.C1
,
 
Uitz Anna Tünde

2012

 
kedd
2. óra
8.55
+36-1/320-9805 / 141,
2. emelet, 234. iroda,
 uitzat(kukac)
dobosvszi.hu 
angol nyelv, szakmai angol nyelv,
az angol nyelvi munkaközösség tagja
10.D 11.D,
5/13V
 
Varga Zoltán Attila

2022
hétfő
7. óra
13.30
+36-1/320-9805 / 123,
2. emelet, 233. iroda, vargazoltanattila(kukac)
dobosvszi.hu
német nyelv, szakmai német nyelv,
az angol-német nyelvi munkaközösség tagja
9.C, 9.D
12.A, 10.F
KK13/3
KK12/1
2/10Sz1
2/10C1
3/11C,

 
 
Windt György

2011

 
kedd
 6. óra 12.40
+36-1/320-9805 / 108,
földszint, . iroda,   
   windt.gyorgy
(kukac)dobosvszi.hu
termelési gyak.,
a tankonyha vezetője, a szakmai munkaközösség tagja

5/13V
10.A
1/9Sz

 
 
Zajácz Zoltán

2022
szerda 5. óra
11.40
+36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, zajaczzoltan
(kukac)
dobosvszi.hu
magyar nyelv és
 irodalom, kommunikáció,
a magyar munkaközösség tagja
9.D, 10.D,
10.B,
 2/10P,
2/10Sz2,
1/9C2
 1/9Sz,

 
 
Zaletnyik Zoltán

2017
duális képzési kordinátor
hétfő
 7. óra
 13.35
+36-1/320-9805 / 148,
2. emelet, 210. iroda, zaletnyik.zoltan(kukac)
dobosvszi.hu
ételkészítési ismeretek, ételkészítés gyakorlat, termelés elmélete,
a szakmai munkaközösség tagja
OFŐ: 2/10Sz2
11.A, 10.C


 
 
ÓRAADÓ TANÁRAINK a 20222023-as tanévben
név
 
fogadó óra elérhetőség tanított
tárgyak
tanított
osztályok
egyéb
információk
András Imre

2010
szerda
5. óra
andrasi(kukac)
dobosvszi.hu
+361-3209805/145
 fszt 27.
matematika 10.F,
10.D,
10.A

 
Bene Szilvia
2019
  +36-1/320-9805 / 144,
földszint, testnevelés tanári,benesz(kukac)
dobosvszi.hu
gyógy-testnevelés órái:
kedd 15-17-ig, csüt. 15-17-ig
 
Iványi
 Réka
2022
  ivanyireka
(kukac)
dobosvszi.hu
cukrászati     ismeretek,
szakmai munkaközösség tagja
10.C,
10.D
10.E
 
Kovács
Ákos

2020
  kovacsa(kukac)
dobosvszi.hu
ételkészítési     ismeretek,
szakmai munkaközösség tagja
1/9C2, 1/9P  
Kovács Izabella
2022
  kovacsizabella
(kukac)
dobosvszi.hu
digitális kultúra,
IKT
9.B, 9.C,
9.D, 9.E,
9.A,
1/9C2
 
ifj. Marosán József
2020
  marosanj(kukac)
dobosvszi.hu
értékesítés alapjai,
a szakmai munkaközösség tagja
5/13V1,
 1/9C2,
1/9Sz2
 
Nagy Edit Etelka

2010
általános igazgatóhelyettes
  nagye(kukac)
dobosvszi.hu
angol nyelv,
nyelvi munkaközösség tagja
10.E  
Simon Gábor

 1996
rendszergazda
  06/1/3209803/147
simong(kukac)
dobosvszi.hu
Informatika,
matek-fizika
inform.
munkaközösség tagja
   
Straub Zsolt

2021
szakmai igazgató-helyettes
  +36-1/320-9805 / 120,
2. emelet, 203. iroda, straubzs(kukac)
dobosvszi.hu
történelem, magyar
 nyelvtan
12.A, 9.C  
Tarnai István

2017
csüt. 8. óra
14.20
tarnaii(kukac)
dobosvszi.hu
ételkészítés     gyakorlata,
szakmai munkaközösség tagja
10.C, 10.D
10.E, 10.B
 
Vanyó József
2021
kedd
2. óra
8.55
vanyoj(kukac)
dobosvszi.hu
matematika 11.B, 11.D
KK12/2, KK13/3,


 
 
Varga Veronika

2010
  +36-1/320-9805 / 127,
1. emelet, nagytanári, pasztornevv(kukac)
dobosvszi.hu
cukrász gyakorlat, szakrajz cukrászati ismeretek,
szakmai munkaközösség tagja
10.B, 10.C, 10.D, 10.E