Információk a Közösségi szolgálatról

Általános információk

 • A köznevelési törvény [4. § (13)] szerint a „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
 • A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
  • a) egészségügyi,
  • b) szociális és jótékonysági,
  • c) oktatási, 
  • d) kulturális és közösségi,
  • e) környezet- és természetvédelemi, 
  • f) polgári és katasztrófavédelmi
  • g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel,
  • h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.
 • Közösségi szolgálat csak annál a Szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött.
 • A tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül, de a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet.
 • Az iskolai közösségi szolgálatért felelős személy 

Iskolai koordinátor: Sápszki Attila, elérhetősége: sapszkia(kukac)dobosvszi.hu

A fogadó intézmény a kapcsolattartás és a tanuló feladatainak szervezése céljából mentort nevez meg.    ​​ 

 • Ha a tanuló olyan Szervezetnél szeretne tevékenykedni, amelyikkel az iskolának még nincsen megállapodási szerződése, akkor a Szervezet pontos nevével és elérhetőségével keresse meg az iskolai főkoordinátort, aki felveszi velük a kapcsolatot.
 • 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás tartható.
 • Az iskolánk a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, lehetőség szerint arányosan elosztva, legkésőbb az utolsó tanév kezdetéig. A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
 • Fontos, hogy a tanulók folyamatosan kísérjék figyelemmel a közösségi szolgálattal kapcsolatos aktuális programokat.

A közösségi szolgálat teljesítéséhez tartozó adminisztrációs feladatok

 • A tevékenység megkezdése előtt, minden egyes tanévre vonatkozóan, tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie és leadnia, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett területét és időkeretét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A jelentkezési lapot az osztályfőnöktől lehet kérni.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben leírja, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott, és rögzíti a tapasztalatait:
  • Fontos, hogy az iskola által elkészített nyilvántartó lapot, mindig vigye magával a tanuló a szolgálat teljesítésének helyszínére. Az adott szervezet helyi koordinátorával minden alkalommal aláíratja és lepecsételteti az adott napon teljesített órákat.
  • Ezzel egyidejűleg a tanuló az iskola által elkészített tevékenységi naplóba, átvezeti a teljesített órákat. Ezen felül részletezi az elvégzett munkát és ír pár mondatot a munkával kapcsolatos élményeiről, tapasztalatairól.
 • A nyilvántartó lapot és a tevékenységi naplót a diák kéthavonta bemutatja az osztályfőnökének, aki az iskola részéről aláírja és rögzíti azokat a mozanaplóban.
 • Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az adott tanév végéig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített.
 • A diák az 50 óra teljesítését követően, a tevékenységi napló zárásaként, fogalmazás formájában is beszámol a tapasztalatiról. Ezt követően az élményeit az osztályközössége és a koordinátorok előtt is elmeséli (fogalmazás, fotósorozat, videófilm, power point stb. formájában).
 • Ezt követően az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Az iskolai koordinátor feladatai:

 • a tanulói jelentkezési lapok összesítése, nyilvántartása,
 • a tanulók felkészítése 
 • pedagógiai feldolgozás 
 • a tanulók bevonása a folyamat egészébe: aktuális lehetőségek eljuttatása a tanulókhoz, jelentkezők összesítése és a névsor eljuttatása a Szervezethez,
 • fogadóhelyekkel való kapcsolattartás, szerződéskötés előkészítése,
 • az alapelvek érvényesülése,
 • weblap,
 • a teljesítésről szóló igazolás kiállítása,
 • összesítő statisztika készítése.

A közösségi szolgálat helyszínei

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a BGSzC Dobos C József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.

Helyben ellátandó tevékenységek:

Iskolánk azokat a tevékenységeket fogadja el közösségi tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógiai Programban.

 

 

 

Közösségi szolgálat kapcsolattartó:
Sápszki Attila
szabadidő szervező
Tel.: 1-320-9804 / 127
E-mail: sapszkia (kukac) dobosvszi.hu
 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos letölthető dokumentumok

 • együttműködési megállapodás PDF DOC
 • jelentkezési lap PDF DOC
 • napló (csak személyesen vehető át)
 • szülői nyilatkozat PDF DOC