Államilag támogatott, 8 hónapos OKJ-s (esti tagozatos) felnőttoktatás

Online jelentkezési lap lejjebb görgetve található
Tisztelt Érdeklődő!

A vendéglátóipari szakmacsoport, a cukrász, a pincér-vendégtéri szakember és a szakács szakma az utóbbi években is népszerű képzési formák és szakmák. Nem véletlenül, hiszen egy folyamatosan fejlődő ágazatról és egyre bővülő hazai és uniós munkaerőpiacról van szó. 
A szakmai képzések során elméleti konzultációkat és szakmai tanüzemi gyakorlatokat is tartunk.
Az iskolarendszerű esti oktatást iskolánk tanárai tartják saját felszerelt tanüzemeinkben! 

Ha elmúlt 16, vagy nem szerezte még meg második OKJ-s szakmáját, legyen szó vállalkozóról, munkavállalóról, vagy csak "hobby" szakácsról és cukrászról, szakképzett oktatókkal és felszerelt termekkel, tanüzemekkel várjuk a jelentkezőket államilag támogatott felnőttoktatásainkon! 
 

 

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JELENTKEZÉS FELTÉTELEIRŐL:

(Az egyes szakmák szakmai és vizsgakövetelményei alapján)

 
  2020/21. TANÉV

Meghirdetett képzések: Cukrász, Pincér-Vendégtéri szakember, Szakács

A jelentkezés feltételei:
 • Befejezett 10. osztály (bizonyítvány másolattal igazolni kell)
 • magyar állampolgárság
 • Csak az jelentkezhet a képzésre, akinek maximum egy, állami finanszírozásban szerzett OKJ képesítése van. Ha az OKJ képesítést önköltséges (fizetős) formában szerezte, az ebbe nem számít bele.
 • Az alább felsorolt Jelentkezési dokumentumok hiánytalan kitöltése illetve beszerzése, és a jelentkezési határidőig történő leadása az iskola Felnőttoktatási irodájában.
 • Jelentkezés folyamatos
 • Jelentkezés módja: a hiánytalanul kitöltött dokumentumokat e-mailben.
 • Jelentkezési dokumentumok:
 1. JELENTKEZÉSI LAP  
 2. NYILATKOZAT OKJ végzettségről és a személyes okmányok másolatáról  letölthető dok.  
 3. BIZONYÍTVÁNYOK MÁSOLATA(kötelezően csatolandó: érettségi bizonyítvány, diploma másolata, ha egyik sincs, a befejezett 10. osztályt igazoló bizonyítvány másolata, és amennyiben rendelkezik akár állami,akár önköltséges finanszírozású OKJ bizonyítvánnyal, azok másolata. A köztudatban szakmunkás bizonyítványnak nevezett végzettség is OKJ képesítésnek minősül!)
 4. EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA(Az EÜ alkalmasság igazolása a jelentkező feladata. Ezt megteheti érvényes egészségügyi kiskönyve fénymásolatának leadásával, vagy egy foglalkozás egészségügyi szakorvos (üzemorvos) által kiadott igazolással. Mindkét esetben az alkalmasságnak a választott szakmára kell szólnia.) Igazolás MINTA innen letölthető, ilyet kell kapnia az orvostól

A jelentkezőkkel, tanulókkal a kommunikáció elsősorban a felnott@dobosvsz.sulinet.hu elektronikus levélcímen keresztül zajlik, ezért elengedhetetlenül fontos a pontos és használatban lévő, rendszeresen ellenőrzött e-mail cím megadása! (Először könnyen a spam/levélszemét mappába kerülhet az iskola levele, ezért célszerű azt a mappát is rendszeresen ellenőrizni, és a feladót a biztonságos feladók közé tenni.)

Javasolt továbbá az Adatlapon a valós és helyes mobil telefonszám megadása is a gördülékeny kommunikáció érdekében.

(A 8 hónapos felnőttoktatási tematika feltöltés alatt.)

 
 
             Kiss Judit Piroska
                  felnőttoktatási iskolatitkár     
            dobos.felnott (kukac) gmail.com 

           felnott (kukac) dobosvsz.sulinet.hu

 +36-1 / 320-9804 / 120

  

              
 

 

Jelentkezési lap az esti szakképzésre. Szakács,Cukrász,Pincér-Vendégtéri szakember

kitöltendő űrlap, BGSzC Dobos C József VTSzI, jelentkezés 2020/21 tanévtől

 
 
 

Tájékoztató a 40 órás nyári gyakorlathoz

A 2019/20-as tanévben felnőttoktatásban részvevőknek összesen 837 óra "külső gyakorlatot" kell teljesítenie. Ez két részből áll.

  - 40 óra összefüggő nyári gyakorlat, melyet a 11. évfolyam elvégzését
követően a szorgalmi időszakon kívül kell teljesíteni, tehát 2020.
június 15-augusztus 31. között. Ennek a gyakorlatnak a teljesítése a
következő, vagyis 12. évfolyamba való lépés feltétele. Ennek
teljesítéséről a gyakorlati értékelőlapot az osztályfőnöknek kell
leadni majd 2020. augusztus 31-ig.
- A fennmaradó 797 órát 2020. június 15- 2021. április 30. között kell
teljesíteni, praktikusan az összefüggő gyakorlatot követően. Az összes
külső gyakorlati óra teljesítése, és azok igazolása a feltétele a 12. évfolyam
elvégzésének és így a vizsgára bocsátásnak is.

Célszerű egy gyakorlati helyen teljesíteni a gyakorlatot. Ezt
tanulószerződéses jogviszony keretében tehetik meg, vagy beszámítással
(ha munkaviszonyban áll pl. egy cukrászdával.) Tanulószerződést csak
olyan cukrászdával vagy egyéb vendéglátó üzlettel köthetnek, amely szerepel
a "Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartásában", és a
cukrász szakképesítésre engedéllyel rendelkezik.
Ezt a következő weboldalon ellenőrizheti: isziir.hu
A tanulószerződések megkötésének elősegítése a Kamara feladata a
Sztv. szerint. Felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében elvárható,
hogy önállóan is tudjanak megfelelő képzőhelyet találni maguknak (NEM az
iskola kötelessége kihelyezni a tanulót, ahogy tévesen szokták mondani),
de természetesen, ha ez nem sikerül, akkor szívesen segítünk.

40 órás nyári gyakorlat értékelőlap

Esti felnőttképzés gyakorlati értékelőlap összesítő                                  Esti felnőttképzés havi gyakorlati értékelőlap

       Tanulószerződés sablon Cukrász (esti) 2019-2020.                                     Tanulószerződés sablon Szakács (esti) 2019-2020.
 

Tel.: +36-1 / 320-9804 / 120 mellék vagy E-mail: dobos.felnott (kukac) gmail.com

 

 

      

 

 

Felnőttképzés: GYIK

Mi az OKJ?

Az OKJ az Országos Képzési Jegyzék rövidítése.

Fontos, hogy ha Ön államilag elsimert bizonyítványt szeretne, olyan képzésre jelentkezzen amely OKJ-s vizsgával zárul, vagy olyan tudást ad, ami utána az előzetes tudásfelmérés alapján beszámítható egy OKJ-s képzésbe!

Ingyenesek ezek a képzések?

Iskolánk is úgynevezett iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást indít.

Ezek a képzések államilag támogatottak 25 éves korig, illetve a második szakma megszerzéséig! 

Mikor kaphatok felmentést?

Az OKJ-s képzés úgynevezett moduláris rendszerben zajlik. Az egyes modulok alól csak akkor adható felmentés, ha abból korábban sikeres modulzáró vizsgát tett. 

A komplex szakmai vizsga alól felmentés nem adható! Külön kérelem alapján (pl. valamilyen tanulási nehézség, számolási, szövegértési...stb) a vizsgabizottság plusz időt adhat a feladat elvégzésére, de ezt orvosi papírral kell igazolni.

Kaphatok Europass bizonyítványt?

Az idegen nyelvű Europass a sikeres OKJ-s vizsga megszerzése után kérhető. Célja, hogy az Unióban elfogadhatóvá, elismertté tegye végzettségét. A bizonyítvány a vizsgaszervezőnél kérhető. Árát az éppen aktuális minimálbér határozza meg. Elkészítési ideje 1-2 hét.

Mik a felvételi követelmények?

Aki az 1998 / 99-es tanévben, vagy utána fejezte be az általános iskolát, annak 10 osztály elvégzése szükséges ahhoz, hogy felnőttképzésbe bekapcsolódjon. Aki korábban végzett, a 8 általános is elegendő. Kivételt képez ez alól, ha a képzés érettségire épül. A vendéglátóipari szakmákhoz egészségügyi alkalmasság szükséges, valamint pályaalkalmasságot is előírhat a központi szakmai és vizsgakövetelmény! Bővebben a feltételekről a hallgatói tájékoztatókban olvashat. 

Mennyibe kerül egy OKJ-s vizsga?

A pontos vizsgadíjat a vizsgaszervező határozza meg. Az írásbeli tételek díja, a nyomtatványok díja azonban minden vizsgáztatónak ugyanazt a költséget jelenti. A vizsga elnökének, tagjainak, jegyzőjének, felügyelő tanárainak díjazása jogszabály alapján a mindenkori minimálbérhez van igazítva. Ez minden vizsgaszervezőre nézve kötelező jellegű. Eltérést a vizsgadíjakban az eltérő nyersanyagköltségek illetve rezsi díjak jelentenek.