Államilag támogatott,
8 hónapos, szakmajegyzék szerinti
(esti tagozatos) felnőttoktatás

KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉS
2021. FEBRUÁR-OKTÓBER

BEIRATKOZÁS keresztféléves képzésre: 2021. január 13. 10-16 óráig,                   továbbá január 19. (kedd) 10-15 között, és január 26. (kedd) 10-15 között

Kedves Beiratkozó!
 
Köszönöm, hogy jelentkezését megküldte....szeretném, ha a beiratkozás mindenki számára rugalmasan működne, ezért kérném az alább felsorolt dokumentumokat hozza magával lehetőleg fénymásolt fomában ill. aki teheti elektronikusan is megküldheti erre az email címre: dobos.felnott(kukac)gmail.com
 
- legmagasabb iskolai végzettségről bizonyítvány
- személyi igazolvány
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- adókártya
- ha van érvényes egészségügyi kiskönyv (érvényesíteni lehet háziorvosnál friss tüdőszűrő lelettel, akinek nincs ilyen kiskönyve annak nyomtatvány boltban  kell beszereznie és ezzel kell a háziorvost felkeresni)
- elsőfokú munkaköri alkalmassági igazolás a választott szakmára (ez nyilván még nincs, ezért ennek határidejét megbeszéljük majd a beiratkozáskor)
 
A képzés napjait és órarendet még nem tudom írni, ami fontos:
a képzés heti két alkalmat jelent (egy elméleti nap 15:00 kezdéssel és egy gyakorlati nap 16:30 kezdéssel) ezek az iskolában lesznek megtartva...
Az oktatás csak az iskolán belül zajlik, nincs szükség külső gyakorlati helyre..
Hogy milyen munkaruhát és milyen elméleti tankönyveket használnak arról az oktató tájékoztatja majd)..
A beiratkozásra várom szeretettel....üdv.:
 
        Kiss Judit
Felnőttoktatási Iskolatitkár
 
 
Online jelentkezési lap lejjebb görgetve található
(jelentkezési időszak: 2020. december - 2021. január)
Tisztelt Érdeklődő!

A vendéglátóipari szakmacsoport, a cukrász, a pincér-vendégtéri szakember és a szakács szakma az utóbbi években is népszerű képzési formák és szakmák. Nem véletlenül, hiszen egy folyamatosan fejlődő ágazatról és egyre bővülő hazai és uniós munkaerőpiacról van szó. 
A szakmai képzések során elméleti konzultációkat és szakmai tanüzemi gyakorlatokat is tartunk.
A képzések iskolai elméleti és gyakorlati konzultációi heti két délután 15 - 21 óra között vannak. 
A konzultációkon kívül e-learning tananyag teljesítése szükséges.
A tanüzemi gyakorlatok nyersanyagköltsége havonta fizetendő, melyet a sikeres szakmai vizsga után egy összegben visszakap a képzésben részvevő. (cukrász: 12.000 ft/hó, szakács: 13.000 ft/hó, pincér: 8.000 ft/hó)

A képzés ütemezése:
A képzés 3.hónapjában: ágazati alapvizsga
A 4.hónap végén: félévi tantárgyi beszámoló
A második félévben: 80 óra szakmai gyakorlat, vagy projektfeladat teljesítése
A 8.hónap végére a szakmai vizsga portfólió részének leadása
A képzés végén: év végi tantárgyi beszámoló
A 8.hónap lezárását követően: komplex szakmai vizsga
 RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JELENTKEZÉS FELTÉTELEIRŐL:
  • Minimum befejezett 10. osztály, vagy szakmai képesítés, érettségi illetve bármilyen magasabb szintű végzettség (bizonyítvány másolattal igazolni kell)
  • magyar állampolgárság
  • Csak az jelentkezhet a képzésre, akinek maximum egy, állami finanszírozásban szerzett képesítése van. Ha az OKJ képesítést önköltséges (fizetős) formában szerezte, az ebbe nem számít bele.
  • Az alább felsorolt Jelentkezési dokumentumok hiánytalan kitöltése illetve beszerzése, és a jelentkezési határidőig történő leadása az iskola Felnőttoktatási irodájában

Jelentkezési dokumentumok

  1. ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE, majd személyes beiratkozás 2021. jan. 13-án 10-16 óráig az iskola felnőttoktatási titkárságán.
  2. BIZONYÍTVÁNYOK MÁSOLATA (kötelezően csatolandó: érettségi bizonyítvány, diploma másolata, ha egyik sincs, a befejezett 10. osztályt igazoló bizonyítvány másolata, és amennyiben rendelkezik akár állami, akár önköltséges finanszírozású OKJ bizonyítvánnyal, azok másolata. A köztudatban szakmunkás bizonyítványnak nevezett végzettség is OKJ képesítésnek minősül!)
  3. EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA (Az EÜ alkalmasság igazolása a jelentkező feladata. Ezt megteheti érvényes egészségügyi kiskönyve fénymásolatának leadásával, vagy egy foglalkozás egészségügyi szakorvos (üzemorvos) által kiadott igazolással. Mindkét esetben az alkalmasságnak a választott szakmára, vagy a turizmus-vendéglátóipari ágazatra kell szólnia.) Igazolás MINTA innen letölthető.

A jelentkezőkkel, tanulókkal a kommunikáció elsősorban a dobos.felnott@gmail.com elektronikus levélcímen keresztül zajlik, ezért elengedhetetlenül fontos a pontos és használatban lévő, rendszeresen ellenőrzött e-mail cím megadása! (Először könnyen a spam/levélszemét mappába kerülhet az iskola levele, ezért célszerű azt a mappát is rendszeresen ellenőrizni, és a feladót a biztonságos feladók közé tenni.)

Javasolt továbbá az Adatlapon a valós és helyes mobil telefonszám megadása is a gördülékeny kommunikáció érdekében.

             Kiss Judit Piroska
                  felnőttoktatási iskolatitkár     
            dobos.felnott (kukac) gmail.com 

           +36-1 / 320-9804 / 120

  

              
 

 

Jelentkezési lap az esti szakképzésre.

Korábbi, 2 éves képzésben résztvevő tanulóink számára:

Tájékoztató a 40 órás nyári gyakorlathoz

A 2019/20-as tanévben felnőttoktatásban részvevőknek összesen 837 óra "külső gyakorlatot" kell teljesítenie. Ez két részből áll.

  - 40 óra összefüggő nyári gyakorlat, melyet a 11. évfolyam elvégzését
követően a szorgalmi időszakon kívül kell teljesíteni, tehát 2020.
június 15-augusztus 31. között. Ennek a gyakorlatnak a teljesítése a
következő, vagyis 12. évfolyamba való lépés feltétele. Ennek
teljesítéséről a gyakorlati értékelőlapot az osztályfőnöknek kell
leadni majd 2020. augusztus 31-ig.
- A fennmaradó 797 órát 2020. június 15- 2021. április 30. között kell
teljesíteni, praktikusan az összefüggő gyakorlatot követően. Az összes
külső gyakorlati óra teljesítése, és azok igazolása a feltétele a 12. évfolyam
elvégzésének és így a vizsgára bocsátásnak is.

Célszerű egy gyakorlati helyen teljesíteni a gyakorlatot. Ezt
tanulószerződéses jogviszony keretében tehetik meg, vagy beszámítással
(ha munkaviszonyban áll pl. egy cukrászdával.) Tanulószerződést csak
olyan cukrászdával vagy egyéb vendéglátó üzlettel köthetnek, amely szerepel
a "Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartásában", és a
cukrász szakképesítésre engedéllyel rendelkezik.
Ezt a következő weboldalon ellenőrizheti: isziir.hu
A tanulószerződések megkötésének elősegítése a Kamara feladata a
Sztv. szerint. Felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében elvárható,
hogy önállóan is tudjanak megfelelő képzőhelyet találni maguknak (NEM az
iskola kötelessége kihelyezni a tanulót, ahogy tévesen szokták mondani),
de természetesen, ha ez nem sikerül, akkor szívesen segítünk.

40 órás nyári gyakorlat értékelőlap

Esti felnőttképzés gyakorlati értékelőlap összesítő                                  Esti felnőttképzés havi gyakorlati értékelőlap

       Tanulószerződés sablon Cukrász (esti) 2019-2020.                                     Tanulószerződés sablon Szakács (esti) 2019-2020.
 

Tel.: +36-1 / 320-9804 / 120 mellék vagy E-mail: dobos.felnott (kukac) gmail.com