Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj 2022, beadási határidő: április 11.

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj 2022
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 
A Fővárosi Önkormányzat által kiírásra került a Trambulin Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázata. 
Néhány kiemelten fontos információ: 
-a pályázaton a 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet alapján a valamely tantárgyból, illetve területen tehetséges, Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, állami fenntartású köznevelési és szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamára járó tanuló indulhat, vagyis nálunk: 10., 2/10., 11., KK12/1, KK12/2, KK12/3 osztályokba járó tanulók 
-a pályázaton történő induláshoz a fentebbi feltételek megléte mellett egy adatlapot is ki kell tölteni a tanulóknak, ami a következő feltételek meglétét igazolja: 
  • a pályázat benyújtását megelőző tanév végi és az adott tanév félévi eredményének összesített átlaga eléri a 3,7-es átlagot, magatartás+szorgalom jegyek beszámítása nélkül
  • a tanuló családjában az egy főre  jutó nettó jövedelem nagysága a jelenlegi nyugdíjminimum ötszörösét (142 500 Ft) nem haladhatja meg
  • szükséges a pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)
  • szükséges egy oktató, lehetőleg osztályfőnök kolléga által írt szakmai ajánlás 
-az elbírálásnál előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül vagy családjában a tehetséggondozás igazolhatóan nehézséget okoz
-az elbírálásnál plusz pontot jelent, ha a tanuló részt vett versenyekenönkéntes, karitatív tevékenységet végez (a közösségi szolgálat NEM tartozik ide)
-a pályázat elnyerésére 2022-ben 250 tanulónak van lehetősége
-a pályázaton elnyerhető összeg a 2022/2023-as tanévben, 10 hónapra havi 20 000 Ft
-a pályázat beadási határideje: 2022. 04. 11. 
A csatolandó dokumentumok listája: 
-a tanuló által írt motivációs levél, tanulói jogviszony igazolás, előző év végi és az aktuális félévi tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány hitelesített másolata, szaktanári ajánlás, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító gyámhatósági határozat másolata; a versenyeredményeket igazoló dokumentumok (oklevél) másolatai, egyéb megmérettetéseket, részvételeket igazoló dokumentumok (oklevél, meghívó), önkéntes tevékenységet igazoló dokumentum másolata.

Üdvözlettel, Kiszály Erzsébet Anna