Szakképzési Híd program (lemorzsolódott tanulóknak)

Tájékoztató a Szakképzési Híd programról

A Szakképzési Híd program azon tanulóknak nyújt esélyt és szakképzési rendszerbe bekapcsolódási lehetőséget, akiknek tanulmányi előmenetele nem az elvártak szerint alakult vagy beilleszkedési nehézségeik adódtak.Ha nem tudták befejezni az általános iskola 7. vagy 8. osztályát 15. életévük betöltéséig, esetükben a Szakképzési Híd programba felvételüket az általános iskola kezdeményezi.

A Szakképzési Híd programban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

A program tanulásra ösztönöz, fejleszti a szakma sikeres elsajátításához szükséges készségeket. A Szakképzési Híd program képzési ideje két év. A képzés záróvizsgával - siker esetén alapfokú iskolai végzettség igazolásával -; valamint rész szakképesítés vizsgával zárul.
A Szakképzési Híd programban részvevő tanuló ösztöndíjat kap.

A rész szakképesítés azonosító száma: 21 811 01, megnevezése: Konyhai kisegítő

Iskolánkban folytathatják tanulmányaikat a teljes szakképesítés megszerzéséért is.