Februári szakmai vizsgák beosztása!

Kedves Érintettek!

Kérjük, hogy a megjelölt időpont előtt legalább 30 perccel az iskolában jelenjenek meg, alkalomhoz illő ruhában. 

Az írásbeli vizsgarészre hozzanak magukkal legalább 2 db kék tollat, nem programozható számológépet, fényképes igazolványt!

Moduláris képzés szerinti vizsgázók írásbeli vizsgaidőpontja: 2017.02.08., szerda, 8.00-10.00!

Komplex képzés szerinti vizsgázók írásbeli vizsgaidőpontja: 2017.02.10., péntek, 10.00-12.00!

Komplex képzés szerinti vizsgázók gyakorlati vizsgaidőpontjainak kezdete: 2017.02.17., péntek, 8.00!

Írásbeli dolgozatok megtekintése minden vizsgázó számára: 2017.02.17., péntek.

Akinek vizsgadíjkötelezettsége van, az írásbeli vizsgát csak a díj befizetését igazoló irat leadása után kezdheti meg!