Ebédbefizetés átutalással

EBÉDBEFIZETÉS

2015. október havi befizetéstől már lehetőség van átutalással is befizetni az étkezést.

A befizetés menete:

-     Az átutaláshoz az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Étkezési térítési díj alszámla száma: 11784009-15793803-10010000

-     a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni:

Az iskola nevét rövidítve, a tanuló nevét és osztályát.

Pl.:Dobos C. -Kovács László, 1/9.P.

-     a befizetésről az igazolást másnap a gazdasági összekötő részére le kell adni, aki kiállítja a befizető részére a számlát

-     Átutalási időszak: tárgy hó 01-20-ig; akik így fizetnek és a beazonosításuk is megtörtént, következő hónapban az étkezésük biztosított

Az átutalási igazoló lapok leadásának helye: II. emelet folyosó végén ÜGYFÉLIRODA ajtó-Tündi néni

Kérjük, hogy kedvezményes térítési díjat, csak leadott és érvényes adatlappal/igazolással rendelkező diákok részére fizessenek be! 

                                                                                

Köszönettel: ÉSZGSZ összekötő- Balázs Tünde