Ebédbefizetéshez részletes információk, 2017 ősztől

EBÉDBEFIZETÉS

Lehetőség van átutalással is befizetni az étkezést, de MINDENKÉPPEN szükséges az igénylőlapok és határozatok leadása ez esetben is.

A befizetés menete:

-     Az átutaláshoz az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Étkezési térítési díj alszámla száma: 11784009-15793803-10010000

-     a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: Az iskola kódját, nevét rövidítve,a tanuló nevét és osztályát. Pl.:DCSZI, Dobos C. -Kovács László, 1/9.P.

-     a befizetésről az igazolást másnap a gazdasági összekötő részére le kell adni, aki kiállítja a befizető részére a számlát

-     Átutalási időszak: tárgy hó 01-20-ig; akik így fizetnek és a beazonosításuk is megtörtént, következő hónapban az étkezésük biztosított

Ingyenes étkeztetéshez igazolólap       Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkezt. 2017/18
Igénylőlap iskolai étkeztetésre 2017/18      Ebédbefizetéshez RÉSZLETES információk 2017/18                                                 
Diétás étkezés igénylőlapja 2017/18
 

RÉSZLETEK az ÉSZGSZ honlapján: www.eszgsz.hu

Az átutalási igazoló lapok leadásának helye: II. emelet folyosó végén ÜGYFÉLIRODA ajtó-Tündi

Kérjük, hogy kedvezményes térítési díjat, csak leadott és érvényes adatlappal/igazolással rendelkező diákok részére fizessenek be! 

        Köszönettel: ÉSZGSZ összekötő- Balázs Tünde