A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 1947-ben - ezen a
napon - a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát a szovjet katonai
hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. A Gulag-ból
nyolc év fogság után térhetett haza.
Kertész Imre szerint: „A szenvedésre nincsen mérce, az igazságtalanságnak
nincsen fokmérője. A Gulagot is, a náci táborhálózatot is egyazon célra hozták
létre, és hogy céljukat betöltötték, arról az áldozatok milliói tanúskodnak.”
(Táborok maradandósága, részlet)
A munkatáborok, a „málenkij robot”, a kivégzőosztagok, az üldöztetés
felidézése mellett emlékezzünk ma azokra az emberekre, akiket ártatlanul
bebörtönöztek, internáltak, vagy életüktől fosztottak meg. Emlékezzünk Illyés
Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeményével az ellenállás hőseire!
 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
(részlet)
Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van