Felvételi a 2018/2019-as tanévre

 Oktatási Hivatal felvételi listája tartalmazza a középfokú iskolába felvett tanulókat. A felvételi eljárásban a tanulók csak egy tagozatra nyerhetnek felvételt. Így az alábbi tagozatra történt felvétel egyben azt is jelenti, hogy a megjelölt többi tagozatra nem nyert felvételt a tanuló. 
 
Iskolánk OM azonosítója:203078, feladatellátási hely kód: 003
 

Iskolánkba kizárólag a hozott potszámok szerinti rangsor alapján történik a felvételi. 
Központi írásbeli felvételit és szóbeli meghallgatást nem szervezünk, de a szakképző évfolyamra jelentkezők számára pályalklamassági vizsgát tartunk, ami írásbeli, szóbeli, gyakorlatorientált felvételi beszélgetésből áll, melynek célja az alap szakmai kompetenciák és érdeklődés felmérése. 

A felvételi módjáról minden évben részletes információkat adunk az iskolában novemberben szervezett nyílt napokon. 

 

A felvételi pontszámok kiszámítása az alábbi táblázat szerint történik:

Hozott pontok számítása
  tantárgy számítás max. összeg figyelembe vett
évfolyamok jegyei
1. magyar nyelv 2 x 5 10 pont 6. év vége,
7. év vége
2. magyar irodalom 2 x 5 10 pont 6. év vége,
7. év vége
3. angol vagy német nyelv 4 x 5 20 pont 5. év vége,
6. év vége,
7. év vége,
8. félév
4. történelem 2 x 5 10 pont 6. év vége,
7. év vége
5. matematika 4 x 5 20 pont 5. év vége,
6. év vége,
7. év vége,
8. félév
6. kémia 2 x 5 10 pont 7. év vége,
8. félév
  Összesen:   80 pont