Ebédbefizetés

  2022/2023-as tanévhez-Tájékoztató levél szülők részére      Szándéknyilatkozat és Igénylőlap intézményi közétkeztetéshez, 2022/2023     Kedvezményes étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató                                  Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez                                          Adatlap diétás étkezés igényléséhez                                                                  Igazolás nevelésbe vett fiatalok ingyenes étkeztetéséhez                                            Email cím megadása Multischool4 közétk. rendszerhez (kötelező beküldeni)

-------------------------

2022. szeptember 1.-től a menzai ebéd ára diákok számára (Dobosos tanulók) 403 Ft,  a felnőtteknek 952,5 Ft.

EBÉDBEFIZETÉS

         januári étlap                 februári étlap

 

2023. FEBRUÁR havi ebédbefizetés ideje:

2023. jan. 23.-24.-25. hétfő –kedd-szerda: 10 - 14-ig 

Időszak:     2023.feb.1.  -  feb.28.      20 nap

 

              8.060,- Ft            /50%=4.030, -Ft/

               

   2023. FEBRUÁR havi PÓT-ebédbefizetés ideje:

    2023. feb. 1.-2. szerda-csüt. : 10-14 között 

             Időszak:    2023. feb.6.   -  feb.28.       17 nap

                 6.850,- Ft                  /50%=3.425,-Ft/

 

 

Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi pénzt tettél bele. Kérem, hogy az újak a születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét és lakcímüket is írják rá. /vagy átutalással/

Nyilatkozat kérése, határozat leadása és befizetés helye: a II. emeleti folyosó, üvegajtón túl

 

ÜGYFÉLIRODA, utolsó ajtó-Tündi 

 

EBÉDBEFIZETÉS
2022. SZEPTEMBER havi ebédbefizetés ideje:
2022. 08. 22.-23.-24.-25. hétfő –kedd-szerda,csütörtök: 10:00-14:00-ig
Időszak: 2022.09.05.-09.30. 20 nap
/09.01. és 09.02.: = nincs ebéd /
 
8.060,- Ft /50%=4.030, -Ft/
 
MINDENKINEK,AKI EBÉDELNI SZERETNE, IGÉNYLŐLAPOT ÉS HOZZÁJÁRULÓ
NYILATKOZATOT KELL KITÖLTENIE /ÉS ALÁÍRATNI A SZÜLŐVEL/ A 2021/22-
ES TANÉVRE, VALAMINT, HA KEDVEZMÉNYT VESZ IGÉNYBE, CSATOLNIA KELL A
HATÁROZAT MÁSOLATÁT. /Aki átutalással szeretné fizetni, annak is ki kell töltenie
és leadnia, hogy nyilvántartásba kerülhessenek. E nélkül nem rendelhető ebéd. /Az
igénylőlapok letölthetőek: www.dobosvszi.hu/
2022. SZEPTEMBER havi PÓT-ebédbefizetés ideje:
2022. 09. 05.-06.-07. hétfő, kedd, szerda: 10:00-14:00-ig
Időszak: 2022. 09.12.-09.30. 15 nap
 
6.045,- Ft /50%=3.020,-Ft/
 
Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi
pénzt tettél bele. Kérem, hogy az újak a születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét és lakcímüket
is írják rá. /vagy átutalással/
 
Nyilatkozat kérése, határozat leadása és befizetés helye: a II. emeleti folyosó, üvegajtón túl ,
ÜGYFÉLIRODA, utolsó ajtó-Tündi

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 2022/2023-as tanévben is lehetőség van ebédelésre az iskolában.
Aki ebédelni szeretne majd, MINDENKINEK ki kell töltenie a Szándéknyilatkozat és igénylőlapot, a Hozzájáruló nyilatkozatot, valamint a teljes árú, kedvezményes vagy ingyenes igénylőlapokat,
igény szerint, amelyek megtalálhatók az iskola honlapján /www.dobosvszi.hu/ vagy az iskolánkban, az étkezést szolgáltató Étkezési Szolgáltató /ÉSZGSZ/honlapján is /www.eszgsz.hu/.
Középiskolában: a 3 vagy többgyermekes család gyermeke, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a tartós beteg gyermekek részesülhetnek 50%-os kedvezményben.
Ha a család anyagi helyzete olyan, hogy nem tudja az 50%-ot sem kifizetni, étkezési támogatást kérhet a lakóhely szerinti Önkormányzattól.
- a 3 gyermekes kedvezményhez az igénylőlap és nyilatkozat pontos kitöltése szükséges,
(25 évnél idősebb gyermek akkor sem vehető figyelembe, ha még tanul!)
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az igénylőlap és nyilatkozat pontos kitöltése,
valamint a rendszeres gyermekvédelmi határozat másolata szükséges
- tartós betegségnél, csak az igénylő tanuló betegségét fogadjuk el: szakorvosi igazolás másolata szükséges /vagy MÁK-határozat az emelt szintű családi pótlékról/
- sajátos nevelésű tanulóknak a pedagógiai szakszolgálatként működő, tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság által kiállított szakértői vélemény jogosíthat kedvezményre
A 2022/2023-as igénylőlapokat le lehet tölteni az Étkezési Szolgáltató Gazdasági
Szervezet honlapjáról /www.eszgsz.hu/, vagy az iskola honlapjáról /www.dobosvszi.hu/is.

IGÉNYLŐLAP ÉS MEGFELELŐ IGAZOLÁS NÉLKÜL
SENKI NEM ÉTKEZHET!
Ezeket a kitöltött nyomtatványokat kell elhozni a szeptemberre vonatkozó
ebédbefizetéskor , ami várhatóan augusztus 22-25-ig lesz, a 2. emeleti ,
üvegajtós folyosón, a gazdasági irodában, minden nap, 10-15-ig.

Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi pénzt tettél bele. Az új 9.-esek esetében a születési időt, helyet, anyja nevét és lakcímet is rá kell írni a borítékra az első alkalommal.

A 2021-es tanévtől a járványügyi helyzetre tekintettel az igénylőlapokat és a kedvezményes étkezést alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, határozatokat nem szükséges eredetiben leadnia a szülőnek, azokat szkennelve is továbbíthatja.                                                        /balazstunce@gmail.com/

Amennyiben az étkezés igénybevételéhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, az átutalásos fizetési módot is elfogadjuk a tanévkezdésnél. E kettő együttes megléte szükséges ahhoz, hogy az étkezést meg lehessen rendelni az igénylőnek.

Simonné dr. Németh Katalin ÉSZGSZ igazgató megbízásából

 

ÁTUTALÁSOS EBÉDBEFIZETÉS-tájékoztató!

Lehetőség van átutalással is befizetni az étkezést, de ELŐTTE MINDENKÉPPEN
szükséges az igénylőlapok és határozatok leadása ez esetben is!

A befizetés menete:
- Az átutaláshoz az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági
Szervezet - Étkezési térítési díj alszámla száma:

11784009-15793803-10010000

- a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: az iskola
kódját, nevét rövidítve,a tanuló nevét és osztályát

Példa:

DCSZI, Dobos - Kovács László, 1/9 P.

RÉSZLETEK az ÉSZGSZ honlapján: www.eszgsz.hu

Az átutalási igazoló lapok leadásának helye: II. emeleti, üvegajtós folyosó
végén, gazdasági iroda -Tündi
Kérjük, hogy kedvezményes térítési díjat, csak leadott és érvényes
adatlappal/igazolással rendelkező diákok részére fizessenek be!

Köszönettel: ÉSZGSZ összekötő- Balázs Tünde

 

dobosmenza@freemail.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------