Ebédbefizetés

  általános szülői tájékoztató 2019/20                                                                     kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás 2019/2020                            diétás étkezés igénylőlap                                                                            ÁTUTALÁSOS számlákhoz email cím nyilatkozat                                                        IGÉNYLŐLAP intézményi étkezéshez 2019/20                                                           igazolás ingyenes étkezéshez nevelésbe vett gyermek                         NYILATKOZAT ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez

-------------------------

Tájékoztató ebédelés-témában!  Tisztelt Szülők! Kedves Ebédelők!

A rendkívüli helyzetre tekintettel a 2020. március 16-tól az étkezések lemondása külön jelzés nélkül is elfogadásra került, nem hárítjuk át a szülőre a le nem mondás következményeit! A befizetett 2020. március havi térítési díjak - a lemondásoknak megfelelően - jóváírásra kerülnek a következő étkezési hónapban, amit jelen pillanatban nem tudunk megmondani, mikor lesz...

Ha a szülő a jóváírást nem fogadja el, vagy gyermeke az idei tanévben befejezi a tanulmányait az adott köznevelési intézményben (pl. érettségi miatt), kérheti a befizetett összeg visszafizetését olyan formában, ahogyan a befizetést teljesítette (átutalás vagy készpénz). Átutaláshoz a számlaszámot, számlatulajdonos nevét meg kell adnia. A visszafizetésre vonatkozó kérelmet az iskolai ügyintézőn keresztül kérjük megküldeni.

A készpénzes visszafizetésre - a járványügyi helyzetre való tekintettel, minimalizálva a személyes kontaktust - várhatóan csak április közepén kerülhet sor.

A központi intézkedések nyomán a szülők tájékoztatása folyamatos lesz. Kérjük, hogy a szülők lehetőleg kísérjék figyelemmel  az ÉSZGSZ honlapját is /www.eszgsz.hu/, ahol igyekszünk aktualizálni a rendelkezésünkre álló információkat.

 Létrehoztunk egy központi e-mail címet, amelyet kérem, továbbítsatok a szülők felé. Ezen az új e-mail címen keresztül tudnak érdeklődni, információt kérni étkeztetési ügyekkel kapcsolatosan (helyzet@eszgsz.hu).

Nagyon jó egészséget kívánunk mindenkinek!

 Üdvözlettel: Simonné dr. Németh Katalin igazgató megbízásából

Baranyi Rita

pénzügyi igazgatóhelyettes---------------------------------------------------------------------

…….A 2018/19-es tanévtől kezdődően ebédlemondást csak az alábbi e-mail címen fogadunk el, minden reggel 9 óráig, a következő naptól érvényesítve:

dobosmenza@freemail.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------

EBÉDBEFIZETÉSHEZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK!       

 A 2019/2020-es tanévben is lehetőség van ebédelésre az iskolában.

Aki ebédelni szeretne majd, MINDENKINEK / sajnos, azoknak is, akik tavaly már ettek itt…L/ ki kell töltenie a megfelelő  igénylőlapot  : teljes árú, kedvezményes  vagy  ingyenes, amelyek megtalálhatóak az iskola honlapján  /www.dobosvszi.hu/ vagy az iskolánkban az étkezést szolgáltató Étkezési Szolgáltató /ÉSZGSZ/honlapján is /www.eszgsz.hu/.

Középiskolában:  a  3 vagy többgyermekes család gyermeke, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a tartós beteg gyermekek részesülhetnek 50%-os kedvezményben.

Ha a család anyagi helyzete olyan, hogy nem tudja az 50%-ot sem kifizetni, étkezési támogatást kérhet a lakóhely szerinti Önkormányzattól.

  • a  3  gyermekes kedvezményhez az igénylőlap és nyilatkozat pontos kitöltése szükséges

       (25 évnél idősebb gyermek akkor sem vehető figyelembe, ha még tanul!)

  • a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az igénylőlap és nyilatkozat pontos kitöltése, valamint a rendszeres gyermekvédelmi határozat másolata szükséges
  • tartós betegségnél, csak az igénylő tanuló betegségét fogadjuk el:  szakorvosi igazolás másolata szükséges /vagy  MÁK-határozat az emelt szintű családi pótlékról/
  • sajátos nevelésű tanulóknak a pedagógiai szakszolgálatként működő, tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság által kiállított szakértői vélemény jogosíthat kedvezményre

A 2019/2020-es igénylőlapokat le lehet tölteni az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet honlapjáról /www.eszgsz.hu/ vagy az iskola honlapjáról /www.dobosvszi.hu/ is.

               IGÉNYLŐLAP ÉS MEGFELELŐ IGAZOLÁS NÉLKÜL SENKI NEM ÉTKEZHET!

Ezeket a kitöltött nyomtatványokat kell elhozni a szeptemberre vonatkozó ebédbefizetéskor , ami  várhatóan augusztus 21-23-ig lesz, a 2. emeleti, folyosói irodában, minden nap, 10-15-ig. A szeptemberi ebéf pontos árát augusztus folyamán az iskola honlapján közzétesszük.

Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi pénzt tettél bele.

Az új 9.-esek esetében a születési időt, helyet, anyja nevét és lakcímet is rá kell írni a borítékra az első alkalommal.

/vagy átutalással:ÉSZGSZ.étkezés térítési díj beszedési alszámla:11784009-15793803-10010000

Közleménybe beleírni feltétlenül az iskolakódot: DCSZI + gyerek neve + osztálya

    

2020. MÁRCIUS havi ebédbefizetés ideje:

2020. 02.17.-18.-19.-20. HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK: 10:00-14:00-ig 

Időszak:     2020.03.02.-03.31.      22 nap

                        7.720,- Ft           /50%=3.860, -Ft/

MINDENKINEK,AKI EBÉDELNI SZERETNE, IGÉNYLŐLAPOT KELL KITÖLTENIE /ÉS ALÁÍRATNI A SZÜLŐVEL/ A 2019/20-AS TANÉVRE, VALAMINT, HA KEDVEZMÉNYT VESZ IGÉNYBE, CSATOLNIA KELL A HATÁROZAT MÁSOLATÁT. /Aki átutalással szeretné fizetni, annak is ki kell töltenie és leadnia, hogy nyilvántartásba kerülhessenek. E nélkül nem rendelhető ebéd. /Az igénylőlapok letölthetőek: www.dobosvsz.hu/

         2020. MÁRCIUS havi PÓT-ebédbefizetés ideje:

2020. 03. 02.-03-04.HÉTFŐ-KEDD-SZERDA: 10:00-14:00-ig 

             Időszak:    2020. 03.09.-03.31.     17 nap

                               5.970,- Ft                  /50%=2.985,-Ft/

Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi pénzt tettél bele. Kérem, hogy az újak a születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét és lakcímüket is írják rá.             /vagy átutalással/

 Nyilatkozat kérése, határozat leadása és befizetés helye: a II. emeleti folyosó végén, ÜGYFÉLIRODA, fehér ajtó-Tündi