Ebédbefizetés

  általános szülői tájékoztató 2018/19                                                                     diétás étkezés igénylőlap                                                                                       ADATKEZELÉSI nyilatkozat                                                                                  IGÉNYLŐLAP intézményi étkezéshez 2018/19                                                      igazolás ingyenes étkezéshez nevelésbe vett gyermek                         NYILATKOZAT ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez

----------------------------------------------------------------------------------------------

…….Az idei  (2018/19-es) tanévtől kezdődően ebédlemondást csak az alábbi e-mail címen fogadunk el, minden reggel 9 óráig, a következő naptól érvényesítve:

dobosmenza@freemail.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------

EBÉDBEFIZETÉS

     2019. MÁJUS havi ebédbefizetés ideje:

2019. 04. 15.-16. !!!!! HÉTFŐ,KEDD: 10:00-14:00-ig 

Időszak:     2019.05.02.-05.31.      20 nap

    /05.01.:munkaszüneti nap: nincs ebéd, 05.06. és 05.17.:tanítás nélküli nap: nincs ebéd,

és 05.03-án, a ballagás napján már korábban, 10:30-tól lehet ebédelni menni!/

                       7.020,- Ft           /50%=3.510, -Ft/

MINDENKINEK,AKI EBÉDELNI SZERETNE, IGÉNYLŐLAPOT KELL KITÖLTENIE /ÉS ALÁÍRATNI A SZÜLŐVEL/ A 2018/19-ES TANÉVRE, VALAMINT, HA KEDVEZMÉNYT VESZ IGÉNYBE, CSATOLNIA KELL A HATÁROZAT MÁSOLATÁT. /Aki átutalással szeretné fizetni, annak is ki kell töltenie és leadnia, hogy nyilvántartásba kerülhessenek. E nélkül nem rendelhető ebéd. /Az igénylőlapok letölthetőek: www.dobosvsz.hu/

 2019. MÁJUS havi PÓT-ebédbefizetés ideje:

2019.05.02.-03. !!!!! CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: 10:00-12:00

Időszak:     2019.05.13.-05.31.     14 nap          4.915,- Ft         /50%=2.460,-Ft/


Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi pénzt tettél bele. Kérem, hogy az újak a születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét és lakcímüket is írják rá.             /vagy átutalással/

 Nyilatkozat kérése, határozat leadása és befizetés helye: a II. emeleti folyosó végén, ÜGYFÉLIRODA, fehér ajtó-Tündi

ÉDBEFIZETÉSHEZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK!       

 A 2018/2019-es tanévben is lehetőség van ebédelésre az iskolában.

Aki ebédelni szeretne majd, MINDENKINEK / sajnos, azoknak is, akik tavaly már ettek itt…L/ ki kell töltenie a megfelelő  igénylőlapot  : teljes árú, kedvezményes  vagy  ingyenes, amelyek megtalálhatóak az iskola honlapján  /www.dobosvszi.hu/ vagy az iskolánkban az étkezést szolgáltató Étkezési Szolgáltató /ÉSZGSZ/honlapján is /www.eszgsz.hu/.

Középiskolában:  a  3 vagy többgyermekes család gyermeke, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a tartós beteg gyermekek részesülhetnek 50%-os kedvezményben.

Ha a család anyagi helyzete olyan, hogy nem tudja az 50%-ot sem kifizetni, étkezési támogatást kérhet a lakóhely szerinti Önkormányzattól.

  • a  3  gyermekes kedvezményhez az igénylőlap és nyilatkozat pontos kitöltése szükséges

       (25 évnél idősebb gyermek akkor sem vehető figyelembe, ha még tanul!)

  • a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az igénylőlap és nyilatkozat pontos kitöltése, valamint a rendszeres gyermekvédelmi határozat másolata szükséges
  • tartós betegségnél, csak az igénylő tanuló betegségét fogadjuk el:  szakorvosi igazolás másolata szükséges /vagy  MÁK-határozat az emelt szintű családi pótlékról/
  • sajátos nevelésű tanulóknak a pedagógiai szakszolgálatként működő, tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság által kiállított szakértői vélemény jogosíthat kedvezményre

A 2018/2019-es igénylőlapokat le lehet tölteni az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet honlapjáról /www.eszgsz.hu/ vagy az iskola honlapjáról /www.dobosvszi.hu/ is.

               IGÉNYLŐLAP ÉS MEGFELELŐ IGAZOLÁS NÉLKÜL SENKI NEM ÉTKEZHET!

Ezeket a kitöltött nyomtatványokat kell elhozni a szeptemberre vonatkozó ebédbefizetéskor , ami  várhatóan augusztus 21-24-ig lesz, a 2. emeleti, folyosói irodában, minden nap, 10-15-ig.

Befizetés módja: borítékba a pontos összeget, a borítékra ráírva a név, osztály és hogy mennyi pénzt tettél bele.

Az új 9.-esek esetében a születési időt, helyet, anyja nevét és lakcímet is rá kell írni a borítékra az első alkalommal.

/vagy átutalással:ÉSZGSZ.étkezéstérítési díj beszedési alszámla:11784009-15793803-10010000

Közleménybe beleírni feltétlenül az iskolakódot: DCSZI + gyerek neve + osztálya/