10. évfolyam utáni képzések a 2018/2019-es tanévben

 
Várjuk a 10. osztályt végzett tanulókat a 
2 éves szakács, cukrász és pincér képzéseinkre. 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ

OKJ 34 811 01 cukrász

OKJ 34 811 03 pincér

OKJ 34 811 04 szakács
 

szakképzési évfolyamokra történő felvételi eljárásról a nappali tagozaton

A szakképzésre jelentkezés feltételei:

Iskolai végzettség:

  • 10. évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány
  • egészségügyi alkalmasság, pályaalkalmasság
  • legfeljebb 22 éves életkor. (Ennél magasabb életkornál az esti tagozatot javasoljuk!)

A képzés iskolarendszerű nappali rendszerű, juttatások (családi pótlék, adókedvezmény, diákigazolvány) a megszokott feltételek alapján igényelhetőek.

Képzés felépítése: elméleti és gyakorlati oktatás (A-B hetek) heti váltakozásban az intézmény és a külső szakmai gyakorlati hely között.

Szintvizsga teljesítése kötelező, amelyet a tanév elején a diákok számára az iskola megszervez.

A felvételi eljárás:

  • A jelentkezési lap leadási határideje: folyamatos!

Aki május 10-ig beküldi a jelentkezését, az május 30-ig kap értesítést a beiratkozásról!

Aki május 10. és július 30. között adja le a jelentkezését, az augusztus 15-ig kap értesítést a beiratkozásról.

  • Felvételi vizsgát nem tartunk.
  • Túljelentkezésnél a tanulmányi eredmény alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.

A jelentkezési lapot a  padar.erika@dobosvsz.sulinet.hu; vagy  martonm@dobosvsz.sulinet.hu címre be kell küldeni és mellékelni az adott tanév félévi és az azt megelőző tanév év végi bizonyítványáról készült másolatot.

  • Pl. a 10. évfolyamos tanulónak a 9. évfolyam év végi és a 10. évfolyam félévi bizonyítványról készült. pdf állományt kell csatolni.

 

  • Pl. A már végzett tanulóknak - a középiskolai jogviszonnyal nem rendelkezőknek  az évközi  bizonyítványról készült másolatot kell csatolniuk.

 

 

 

esítő levélben kiküldésre került a tankönyvrendelés nyomtatványa, de innen is letölthetik, de az ingyenes nyilatkozatot ebben az esetben kérjük szintén kinyomtatni és kitöltve elhozni a beiratkozás alkalmával!

1/11.C - Szakiskolai, 2 éves cukrász szakképzés
1/11.P - Szakiskolai, 2 éves pincér szakképzés
1/11.Sz - Szakiskolai, 2 éves szakács szakképzés
2/14.V - Szakiskolai, 1 éves (beszámítással) vendéglős szakképzés